01/5133 600 konferenca@ssts.si

Program

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE SEM, VEM, ZNAM, 24. maj 2019, SŠTS Šiška, Ljubljana

 

12:00–14:00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

 

12:30–12:35 Otvoritev konference Sem, vem, znam
   
12:35–13:45 NTC for all (predavalnica 030)
12:35–13:05

Dr. Ranko Rajović (SRB), NTC EDU

UČENJE KAO IGRA

13:05–13:15

Miloš Vincik (SVK), Fantao

PRESENTATION OF THE PROJECT

13:15–13:25

Jana Sýkorová (SVK), INAK

NTC TRAINING PROGRAM

13:25–13:45

Lucie Smetanová (CZE), Montessori školy Andílek in Živa Ribičič (SLO), Modra pikica

NTC EXAMPLES

 

13:45–14:00 Kratek odmor

 

14:00–14:25 1. mednarodna konferenca (velika predavalnica 031)
14:00–14:10

Darinka Martinčič Zalokar, ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška

POZDRAVNI NAGOVOR

14:10–14:25

Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije

POZDRAVNI NAGOVOR

   
14:25–14:55 Plenarno predavanje (velika predavalnica 031)
 

Dr. Blaž Koritnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana

MOŽGANI MLADOSTNIKA V DIGITALNI DOBI

   
14:55–15:00 Kratek odmor
   
15:00–16:30

1. sekcija: Varno šolsko okolje (učilnica 110)

Moderatorja:

mag. Staša Sever (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Daniel Canavan Kelbl (GB)

15:00–15:15

Daniel Kelbl Canavan (GB)

Promoting a Safe and Engaging Developmental Environment

15:15–15:30

Olivija Slivnjek, Dijaški dom Ivana Cankarja

Mladi in alkohol: odgovorna izbira?

15:30–15:45

Alenka Rajh, OŠ Jurija Vege Moravče

Varno okolje in pogovorne ure za učence

15:45–16:00

Anja Smolič Žnidarko, OŠ Danile Kumar

Vpliv šolske skupnosti na duševno zdravje otrok in mladostnikov

16:00–16:15

Ivica Rus, OŠ Jurija Vege Moravče

Varno okolje in krogi odličnosti

16:15–16:30

Doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede Maribor

SODOBNE OBLIKE OGROŽANJA V ŠOLAH IN ZAKONODAJNE SPREMEMBE NA PODROČJU VARSTVA PODATKOV

   
   
   
   

 

 

 
15:00–16:30

2. sekcija: Mladostniki v digitalnem svetu (učilnica 111)

Moderatorki:

Petra Miller (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Rebecca Svetina (ZDA)

15:00–15:15

Petra Miller, Srednja šola tehniških strok Šiška

pasti digitalne tehnologije

15:15–15:30

Rebecca Svetina (ZDA)

Implementing a digital literacy curriculum

15:30–15:45

Katarina Pegam, Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka

Ustvarjalni z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

15:45–16:00

Maja Krajnc, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Uporaba mobilnega telefona kot učnega orodja za doseganje ciljev kvalitetnega poučevanja

16:00–16:15

Katja Piculin Žlogar, OŠ Danile Kumar

Razvijanje digitalnega opismenjevanja v prvi triadi osnovne šole

16:15–16:30

Melita Meglič, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Uporaba tabličnih računalnikov pri športni vzgoji

   
   
15:00–16:30

3. sekcija: Mladostniki in jezik (učilnica 113)

Moderatorki:

Andreja Hacin Žurbi (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Andrea Marie Jadrzyk (CAN)

15:00–15:15

Andreja Hacin Žurbi, Srednja šola tehniških strok Šiška

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

15:15–15:30

Nina Berložnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Projektno učenje v učilnici na prostem

15:30–15:45

Marjeta Petek Ahačič, Gimnazija Škofja Loka

Ruščina kot velika priložnost

15:45–16:00

Nataša Vrhovnik Jerič, OŠ Venclja Perka Domžale

Rad/a imam slovenščino – tudi po posodobljenem učnem načrtu

16:00–16:15

Mojca Finžgar Eleršek, OŠ Simona Jenka Kranj

Potenciali šolske knjižnice in zgodnje spodbujanje branja

16:15–16:30

Franc Tehovnik, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana

Analiza uporabe kletvic in psovk v dijaškem domu

   
15:00–16:30

4.  sekcija: Mladostniki in zaposlovanje

7.  sekcija: Mladi in migracije (učilnica 124)

Moderatorji:

Andrej Svete (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

David Heredero Zorzo (SPA)

Sylvia Awour Zajc (KEN)

15:00–15:15

David Heredero Zorzo (SPA)

Težave pri zaposlovanju mladih v španiji

15:15–15:30

Tatjana Čeh Naglič, B&B višja strokovna šola

Vloga učitelja v prvem delu kariernega cikla mladih

15:30–15:45

Nika Vidergar, Gimnazija, elektro in pomorska šola (GEPŠ) Piran

Zakaj je delovna praksa smiselna za vse srednješolce in kako se jo lahko še izboljša?

15:45–16:00

Andrej Svete, Srednja šola tehniških strok Šiška

Vloga razrednika pri vključevanju dijakov tujcev in dileme, ki se ob tem pojavljajo

16:00–16:15

Sabina Krajnc Dular, OŠ Litija

Individualizacija ocenjevanja znanja za učence priseljence

16:15–16:30

Polona Bogataj, OŠ Orehek Kranj

izzivi pri vključevanju otrok priseljencev v osnovno šolo

   
   
   
   
   
   
   
15:00–16:30

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 127)

Moderatorja:

Boris Vertuš (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Amresh Prakash Torul (MRI)

15:00–15:15

Amresh Prakash Torul (MRI)

English for Specific Purposes – when Team Teaching makes perfect sense 

15:15–15:30

Melita Blatnik, ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Racionalna števila

15:30–15:45

Mag. Andro Glamnik, ŠC Celje

Inovativni pristopi pri izdelavi raziskovalne naloge

15:45–16:00

Nataša Lipovec, Gimnazija Šentvid

Pedagoško koordinatorstvo v športnih oddelkih – potreba ali breme

16:00–16:15

Marija Rošer Repas, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Inovativni pristop poučevanja deklice s selektivnim MUTIZMOM

16:15–16:30

Milena Krajnc, OŠ Ljudski vrt Ptuj

Projektno delo: obeležitev 70. obletnice konca 2. svetovne vojne

   
15:00–16:30

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 130)

Moderator:

Boris Ribaš (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

15:00–15:15

Boris Ribaš, Srednja šola tehniških strok Šiška

Učenje algoritmičnega razmišljanja ¹ razvoj programske opreme

15:15–15:30

Janina Šifrer, OŠ Stražišče Kranj

Karo papir namesto računalnika

15:30–15:45

Smiljana Gomboc Kopčavar, Srednja šola tehniških strok Šiška

Izbira srednje šole s pomočjo računalnika

15:45–16:00

Darja Rizmal, BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Pretvarjanje enot v inovativnem učnem okolju, podprtem z IKT

16:00–16:15

Tanja Gartner, Gimnazija Škofja Loka

Evropske vsebine malo drugače

16:15–16:30

Aleksandar Lazarević, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

Uporaba metode design thinking pri projektnem učnem delu

   
15:00–16:30

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 202)

Moderator:

Helena Mladenović Jerman (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

15:00–15:15

Danilo Flisar, Ekonomska šola Ljubljana

Ključ do zdravega življenja

15:15–15:30

Klavdija Pahor, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Več-čutno učenje tujega jezika

15:30–15:45

Dr. Nikolaj Lipić, SIC Ljubljana

Refleksija dijakov o družbeni vlogi učitelja: “Sem učitelj – Vem vse – Znam tudi učiti”

15:45–16:00

Maša Janež, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Prepis s table malo drugače

16:00–16:15

Manca Herlec, OŠ Šenčur

Skrb za čisto okolje

16:15–16:30

Lidija Gnidovec, BIC Ljubljana

Aktivno, sodelovalno in kreativno do znanja o celici

   
15:00–16:30

5. sekcija: Mladostniki in mednarodno sodelovanje (učilnica 204)

Moderatorki:

Polona Petrovčič (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Helen Asher (GB)

15:00–15:15

Polona Petrovčič, Srednja šola tehniških strok Šiška

Skrivnostni primer življenja nekega projekta

15:15–15:30

Robert Bertoncelj, Šolski center Kranj

Načrtovanje pustolovske mepi odprave

15:30–15:45

Barbara Kovše, II. gimnazija Maribor

Bogatenje tujega jezika s pomočjo mednarodnih izmenjav (nemška izmenjava na II. gimnaziji Maribor)

15:45–16:00

Igor Rajner, OŠ Stična

Tudi učenci osnovnih šol se zmorejo soočiti s težjimi projektnimi vsebinami: »Stari in novi poklici«

16:00–16:15

Irena Florjančič, Gimnazija Škofja Loka

Povezovanje mladih v združenju Douzelage – Houffalize 2018

16:15–16:30

Andreja Črešnar, OŠ Dramlje

štirje jeziki – ena knjiga pravljic

   
15:00–16:30

8. sekcija: Mladostniki s posebnimi potrebami (učilnica 205)

Moderatorki:

Anita Janežič (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Demara Brake Ivanič (ZDA)

15:00–15:05

Demara Brake Ivanič (ZDA)

A Brief Reflection on Teaching and Special Needs

15:05–15:15

Lucija Kupec, CIRIUS Kamnik

Prehodi otrok s posebnimi potrebami

15:15–15:30

Maša Ivanjko, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Gibanje vpliva na celostni razvoj mladnostnika s posebnimi potrebami

15:30–15:45

Nataša Safran, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Vzpodbujanje funkcionalne pismenosti učencev z govorno-jezikovnimi motnjami

15:45–16:00

Tina Jurko, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Pomembnost kotička za umirjanje pri učencih z avtizmom

16:00–16:15

Nives Horvat, Zavod za gluhe in naglušne

Razvijanje empatije s pomočjo literarnega branja pri otrocih s posebnimi potrebami

16:15–16:30

Mojca Lalić, OŠ Slave Klavore Maribor

Dodatna strokovna pomoč v redni osnovni šoli – izziv ali težava

 

16:30–17:00 Odmor s pogostitvijo

 

17:00–18:30

1. sekcija: Varno šolsko okolje (učilnica 110)

Moderatorja:

mag. Staša Sever (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Daniel Canavan Kelbl (GB)

17:00–17:15

Darinka Martinčič Zalokar, Srednja šola tehniških strok Šiška

V šoli sem dobrodošel

17:15–17:30

Nina Jesenšek, Zavod za gluhe in naglušne

Naredimo jim prijetnejši vsakdan

17:30 – 17:45

Ljuba Plesec, Dijaški dom Ivana Cankarja

Stiske in strahovi

17:45–18:00

Polona Zupan, OŠ Poljane

Prostovoljstvo v osnovni šoli – priložnost za vsakega učenca

18:00–18:15

Irena Cerar Esih, Srednja šola tehniških strok Šiška

Preventiva v šolskem okolju

18:15–18:30

Tjaša Strmšek, Dijaški dom Ivana Cankarja

Varno okolje dijaškega doma

   
   
17:00–18:30

2. sekcija: Mladostniki v digitalnem svetu (učilnica 111)

Moderatorki:

Petra Miller (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Rebecca Svetina (ZDA)

17:00–17:15

Tine Eleršek, Biotehniški center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Izdelajte galerijo 3D tehničnih naprav kot učni pripomoček

17:15–17:30

Katja Čarman, Dijaški dom Ivana Cankarja

Nekemične zasvojenosti in preventiva v Dijaškem domu Ivana Cankarja

17:30–17:45

Jasmina Petek Pelcl, OŠ Ljudski vrt Ptuj

Uporaba Goformative in druge informacijsko-komunikacijske tehnologije pri matematiki

17:45–18:00

Boštjan Božič Boško, Dijaški dom Ivana Cankarja

Projekt #ASTTNP – A si ti ‘tud not padu’

18:00–18:15

Melita Kompolšek, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

Zapornikova dilema in njena uporaba

18:15–18:30

Jernej Krenčan, SIC Ljubljana

Kam gre digitalizacija mlade generacije?

   
17:00–18:30

3. sekcija: Mladostniki in jezik (učilnica 113)

Moderatorki:

Andreja Hacin Žurbi (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Andrea Marie Jadrzyk (CAN)

17:00–17:15

Andrea Marie Jadrzyk (CAN)

The Importance of Group Work in the EFL Classroom

17:15–17:30

Andrej Žakelj, OŠ Žiri

Z ljudsko pesmijo krepimo pripadnost slovenskemu jeziku in kulturi

17:30–17:45

Špela Čekada Zorn, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Knjižni jezik ali Kaj je tebe treba bilo?

17:45–18:00

Blaž Preglau, OŠ Fram

Vpliv medijev na učenje angleščine

18:00–18:15

Mag. Natascha Slemenjak Podobnik, Srednja šola tehniških strok Šiška

Vakog kot podpora pri poučevanju tujega jezika

18:15–18:30

Mag. Staša Sever, Srednja šola tehniških strok Šiška

Dijaki tujci in jezik

   
17:00–18:30

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 127)

Moderatorja:

Boris Vertuš (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Amresh Prakash Torul (MRI)

17:00–17:15

Terezija Jamnik in Mira Razdevšek, SŠC Ravne na Koroškem

Kulturni dan malo drugače 

17:15–17:30

Doroteja Smej Skutnik, OŠ Polzela

Celostni pristop k spolni vzgoji

17:30–17:45

Nataša Zaplotnik, Gimnazija Škofja Loka

Analiza internetnega članka

17:45–18:00

Vanesa Pev Stibilj, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Učilnica v naravi

18:00–18:15

Katja Petauer Vizjak, II. OŠ Celje

Zabavna angleščina v prvem razredu 

18:15–18:30

Barbara Blatnik, JVIZ OŠ Dobre Polje

nedolgočasna šola

   
17:00–18:30

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 130)

Moderator:

Boris Ribaš (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

17:00–17:15

Lucija Jager, OŠ Dramlje

Narava, moja učiteljica

17:15–17:30

Monika Prašnikar, Srednja trgovska šola Ljubljana

Humor v didaktičnem procesu

17:30–17:45

Primož Hudi, II. OŠ Celje

Primer Moodle spletne učilnice za fiziko v 8. in 9. razredu

17:45–18:00

Tadej Kolar, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Uporaba konferenčnega okolja VOX in inkluzija

18:00–18:15

Bernarda Lenaršič, Gimnazija Kranj

Dijaška izkušnja popravljanja in ocenjevanja eseja

18:15–18:30

Stanka Stružnik, OŠ Vodice

V slogi je moč

   
17:00–18:30

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 202)

Moderator:

Helena Mladenović Jerman (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

17:00–17:15

Andreja Urbanec, OŠ Orehek Kranj

Medpredmetno povezovanje s šolsko knjižnico

17:15–17:30

Karla Ferlic, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Timski pouk in jezik stroke pri nemščini

17:30–17:45

Helena Kavaš, Srednja šola tehniških strok Šiška

Pridobivanje kompetenc s pomočjo medpredmetnega povezovanja na programu tehnik mehatronike na SŠTS Šiška

17:45–18:00

Mateja Stare, OŠ Frana Albrehta Kamnik

tri v vrsto pri pouku angleščine

18:00–18:15

Tjaša Hrovatič, Srednja šola tehniških strok Šiška

Kreativnost po izobraževalni vertikali

18:15–18:30

Erika Šešek, Dijaški dom Ivana Cankarja

Povezanost ideje ekonoskupnosti po Jeremyju Rifkinu z idejo emancipacije inteligenc po Jacquesu Rancièrju

   
17:00–18:30

5. sekcija: Mladostniki in mednarodno sodelovanje (učilnica 204)

Moderatorki:

Polona Petrovčič (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Helen Asher (GB)

17:00–17:15

Katarina Škufca, Gimnazija Kranj

Je življenje lahko tudi drugačno?

17:15–17:30

Andreja Dobnikar, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Pot prijateljstva – primer izkustvenega učenja

17:30–17:45

Nina Vajt, OŠ Zreče

Uporabno zasvojen

17:45–18:00

Matej Cizelj, ŠC Novo mesto

Mladi kot evropski poslanci

18:00 – 18:15

Helen Asher (GB)

A Journey to Creativity

18:15 – 18:30

Marjana Pogačnik Medved, OŠ Antona Liharta Radovljica

A Journey to Creativity

   
17:00–18:30

8. sekcija: Mladostniki s posebnimi potrebami (učilnica 205)

Moderatorki:

Anita Janežič (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Demara Brake Ivanič (ZDA)

17:00–17:15

Nataša Kordiš, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Gluh mladostnik s polževim vsadkom v redni srednji strokovni šoli

17:15–17:30

Ana Kavčič Karničar, Biotehniški center Naklo

Izvajanje individualne učne pomoči dijakoma z učnimi težavami pri matematiki

17:30–17:45

Barbara Babnik Mravlja, OŠ Litija

Razvijanje s kretnjami podprte komunikacije pri dečku s težjo motnjo v duševnem razvoju

17:45–18:00

Jožica Pavlovič, SIC Ljubljana

Srednješolsko izObraževanje mladostnikov s posebnimi potrebami

18:00–18:15

Katja Koprivnikar, Zavod za gluhe in naglušne

Prilagojeno poučevanje učencev z govorno-jezikovnimi motnjami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja

18:15–18:30

Maja Jelenko Mlakar, Zavod za gluhe in naglušne

Poučevanje učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami – izziv ali nočna mora

   
18:30–19:00 Druženje in prevzem potrdil

 

 

 

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE SEM, VEM, ZNAM

  1. maj 2019, SŠTS Šiška, Ljubljana

 

8:00–8:10 Uvodni pozdrav mednarodne konference (velika predavalnica 031)
8:00–8:05

Darinka Martinčič Zalokar, ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška

UVODNI POZDRAV

8:05–8:10

Martin Gvardjančič, Zavod OUTJ

UVODNI POZDRAV

   
8:10–8:40 Plenarno predavanje (velika predavalnica 031)
 

Mag. Andreja Jernejčič, Lin&Nil, d. o. o.

KAKO PRAVILNO NASTOPATI?

   
8:40–8:55 Predavanje o varnosti šolskega okolja
 

Daniel Canavan Kelb (GB)

VARNOST ŠOLSKEGA OKOLJA V VELIKI BRITANIJI IN PRIMERJAVA S SLOVENIJO

   
8:55–9:15 Kratek odmor
   
9:15–10:45

1.       sekcija: Varno šolsko okolje,

3.       sekcija: Mladi in jezik

8.       sekcija: Mladostniki s posebnimi potrebami (učilnica 110)

Moderatorji:

mag. Staša Sever (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Daniel Canavan Kelbl (GB)

Andreja Hacin Žurbi (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Andrea Marie Jadrzyk (CAN)

9:15–9:30

Judita Slabe, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka

Osnovna šola kot priložnost za učenje strpnosti in nenasilnega vedenja

9:30–9:45

Dimitrij Banda, OŠ Naklo

Premagovanje strahu pred ocenjevanjem v obliki kontinuirane dejavnosti za skupino osnovnošolskih učencev

9:45–10:00

Urška Godler, OŠ Hruševec Šentjur

Osnovnošolci in uporabna nemščina

10:00–10:15

Vesna Lavrič, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Sprejemanje in raba besednih zvez iz angleščine med srednješolci

10:15–10:30

Zorica Maguša, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Uspešna metoda dela z jecljavcem

10:30–10:45

Petra Podlogar, OŠ Orehek Kranj

Varno šolsko okolje

   
9:15–10:45

2. sekcija: Mladostniki v digitalnem svetu (učilnica 111)

Moderatorki:

Petra Miller (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Rebecca Svetina (ZDA)

9:15–9:30

Nina Sitar, BIC Ljubljana

Digitalna vzgoja mladostnikov v šoli

9:30–9:45

Manca Zaviršek, OŠ Danile Kumar

Vloga pedagoških delavcev pri “So”oblikovanju novih generacij v digitalni dobi

9:45–10:00

Nada Medved, Srednja frizerska šola Ljubljana

Mladostniki in internet

10:00–10:15

Ivana Gregec, OŠ Danile Kumar

Digitalna pismenost v drugem razredu Osnovne šole – primer dobre prakse

10:15–10:30

Martina Marc, OŠ Notranjski odred Cerknica

Kratki filmi kemijskih poskusov

10:30–10:45

Dr. Rok Juhant, Srednja šola tehniških strok Šiška

Mladostnikov vsakdan

   
9:15–10:45

4. sekcija: Mladostniki in zaposlovanje

7. sekcija: Mladi in migracije (učilnica 113)

Moderatorji:

Andrej Svete (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

David Heredero Zorzo (SPA)

Sylvia Awour Zajc (KEN)

9:15–9:30

Sylvia Awour Zajc (KEN)

Youth and migration in schools

9:30–9:45

Robert Obrul, Srednja šola Slovenska Bistrica

Vključevanje priseljencev v srednjo šolo

9:45–10:00

Haris Ćordić, SIC Ljubljana

pripravljenost logističnih tehnikov za bivanje in delo v tujini

10:00–10:15

Bernarda Klemenc, SIC Ljubljana

Vpliv mednarodnih projektov na zaposlovanje mladih

   
9:15–10:45

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 127)

Moderatorja:

Boris Vertuš (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Amresh Prakash Torul (MRI)

9:15–9:30

Dr. vet. med. Bianka Mertelj, BIC Ljubljana

Ugotavljanje prisotnosti in odpravljanje notranjih zajedalcev pri živalih v šolskem vivariju

9:30–9:45

Daniela Vidmar, OŠ Cerkno

Učilnica na prostem

9:45–10:00

Darja Skopec, OŠ Vrhovci

Mi, evropejci

10:00–10:15

Bojan Lipovec, OŠ Vrhovci

Doma sem v evropski uniji

10:15–10:30

Nina Grum, OŠ Karla Destovnika-Kajuha

Učenje nemščine na prostem s pametnim telefonom

10:30–10:45

Jana Šturm, OŠ Šenčur

Inovativna učna okolja, podprta z IKT

   
9:15–10:45

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 130)

Moderator:

Boris Ribaš (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

9:15–9:30

Lidija Vidmar, Danica Mati Djuraki, OŠ Frana Albrehta Kamnik

Zgradba atoma ter števila in števniki v tujem jeziku

9:30–9:45

Jasmina Vidrih Žagar, OŠ Notranjski odred Cerknica

Butalski pouk

9:45–10:00

Urška Poljanec, OŠ Matije Čopa Kranj

Pisanje pravljice v angleščini z nadarjenimi učenci

10:00–10:15

Mateja Žnidaršič, OŠ Bistrica Tržič

Ostani miren in se igraj pri zgodovini

10:15–10:30

Lucija Markelj Jensko, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Karikatura kot zgodovinski vir

   
9:15–10:45

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 202)

Moderator:

Helena Mladenović Jerman (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

9:15–9:30

Mateja Hafner, OŠ Orehek Kranj

Vrednotim svoje znanje

9:30–9:45

Simona Samida Cerk, OŠ Franceta Bevka Ljubljana

Inovativni pristop pri poučevanju književnosti

9:45–10:00

Katarina Bučar, OŠ Stražišče Kranj

dopolnilni pouk angleščine kot izpolnjujoča izkušnja

10:00–10:15

Simona Špolad, OŠ Stražišče Kranj

UNESCO na oŠ Stražišče kranj

10:15–10:30

Valerija Čuš, OŠ Ljudski vrt Ptuj

medpredmetno povezovanje in sodelovalno učenje – gusarski dan

10:30–10:45

Svetlana Klemenčič, OŠ Loče

Inovativni pristopi pri medpredmetnem povezovanju

   
9:15–10:45

5. sekcija: Mladostniki in mednarodno sodelovanje

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju (učilnica 204)

Moderatorki:

Polona Petrovčič (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Helen Asher (GB)

9:15–9:30

Barbara Špilak, III. gimnazija Maribor

Mobilnost – izziv za novo znanje

9:30–9:45

Jože Korošec, ŠC Ljubljana

Mednarodna mobilnost – priložnost in izziv za učitelje in dijake

9:45–10:00

Otmar Uranjek, Gimnazija Celje

Predstavitev projekta odpadek = energija

10:00–10:15

Simona Karl, ŠČ Krško-Sevnica

Medpredmetno povezovanje v gimnazijskem oddelku: z almo Karlin okrog sveta

10:15–10:30

Ljubica Gabrovšek, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Vključevanje načel integritete podatkov v gradivo za praktični pouk

   
9:15–10:45

8. sekcija: Mladostniki s posebnimi potrebami (učilnica 205)

Moderatorki:

Anita Janežič (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Demara Brake Ivanič (ZDA)

9:15–9:30

Janez Čmer, Center Janeza Levca

Polna inkluzija v sloveniji – vizija za prihodnost?

9:30–9:45

Maša Čmer, Center Janeza Levca

Stališča učiteljev do vključevanja slepih in slabovidnih učencev v redne programe vzgoje in izobraževanja

9:45–10:00

Blanka Jerman, Center Janeza Levca

Poučevanje mladostnika z aspergerjevim sindromom

10:00–10:15

Sandra Križnar, OŠ Vodice

Poklicno usmerjenanje učenca z Aspergerjevim sindromom

10:15–10:30

Urška Čarni, OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana

Kreativnost pri matematiki v osnovni šoli

10:30–10:45

Nina Krapež, Srednja šola tehniških strok Šiška

Napredovanje dijakov s posebnimi potrebami in razlike pri dijakih glede na opredelitev motnje pri predmetu matematike

   
10:45–11:15 Odmor s pogostitvijo
   
11:15–12:45 Predstavitve po sekcijah
11:15 – 12:45

8. sekcija: Mladostniki s posebnimi potrebami (učilnica 205)

Moderatorja:

mag. Staša Sever (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Daniel Canavan Kelbl (GB)

11:15–11:30

Sabina Guid, OŠ Škofljica

Izobraževalni prehodi – stiska ali veselje za otroke s posebnimi potrebami

11:30–11:45

Marija Tratnik Rupar, OŠ Karla Destovnika-Kajuha

Glasbena umetnost in gib

11:45–12:00

Apolonija Jurkovšek, Gimnazija Celje

Tudi mladostniki z učnimi težavami so, vedo in znajo

12:00–12:15

Aleš Zavrl, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Poklicna matura za dijake s posebnimi potrebami na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana

12:15–12:30

Nina Slanšek Slokan, OŠ Glazija Celje

Mladostniki s posebnimi potrebami pri pouku matematike uporabljajo mobilne naprave

12:30–12:45

Tina Petrovčič, Srednja šola tehniških strok Šiška

Gibalna aktivnost kot sredstvo za pomoč pri motnji pozornosti s hiperaktivnostjo

   
   
   
   

 

 

 
11:15–12:45

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 127)

Moderatorja:

Boris Vertuš (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Amresh Prakash Torul (MRI)

11:15–11:30

Nataša Rostohar, ŠC Krško-Sevnica

Izvedba podjetniških delavnic in razvoj podjetnostnih kompetenc pri dijakih

11:30–11:45

Andreja Eršte, ŠC Novo mesto

Pogled na nočno nebo iz učilnice

11:45–12:00

Svetlana Novak, ŠC Krško-Sevnica

po poteh dediščine – rekreacija in znanje, oplemenitena z e-tehnologijo

12:00–12:15

Barbka Lamovšek, Srednja šola tehniških strok Šiška

Poslušanje glasbe kot uvod v učno uro

12:15–12:30

Anita Mustač, II. gimnazija Maribor

Inovativen pristop učenja pri predmetu kemija – Določanje bakrovih (II) Ionov v onesnaženih vodah

12:30–12:45

Rok Bavdek, Srednja šola tehniških strok Šiška

Pomen in izbor vadbe moči in gibljivosti pri dlje časa trajajočem sedenju

   
11:15–12:45

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 130)

Moderator:

Boris Ribaš (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

11:15–11:30

Tatjana Žagar, Gimnazija Škofja Loka

Spoznavni vikend v prvem letniku gimnazije

11:30–11:45

Edita Kmetec, OŠ Ljudski vrt Ptuj

Celostno učenje in bralne učne strategije

11:45–12:00

Aljoša Berk, STPŠ Trbovlje

Kako motivirati mladino za znanost

12:00–12:15

Helena Mladenovič Jerman, Srednja šola tehniških strok Šiška

Obrnjena učilnica pri poučevanju strokovnih vsebin na programu tehnik mehatronike

12:15–12:30

Sara Zavec, Srednja šola za kozmetiko, farmacijo in zdravstvo

Izdelava in uporaba družabnih iger kot metoda učenja novih vsebin pri strokovnem predmetu v srednji šoli

12:30–12:45

Dr. Uroš Ocepek, STPŠ Trbovlje

Krepitev raziskovalnih veščin v sklopu spoznavanja področja strojnega učenja

   
11:15–12:45

6. sekcija: Inovativni pristopi pri poučevanju  (učilnica 202)

Moderator:

Helena Mladenović Jerman (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

11:15–11:30

Vesna Grgur, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Z raziskovalnim učenjem v skupinah do razumevanja DNA

11:30–11:45

Alenka Golob Koman, BIC Ljubljana

Sproščeno okolje na razrednem taboru kot motivacija pri pouku nemškega jezika

11:45–12:00

Milan Kotnik, Srednja šola tehniških strok Šiška

Optimalno stanje doživljanja za doseganje želenih rezultatov

12:00–12:15

Sonja Lenarčič, JVIZ OŠ Dobre Polje

približajmo pouk današnjim mladostnikom

12:15–12:30

Nace Pruš, Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Športni dan: Igre z žogo – od tradicije do inovativnosti

12:30–12:45

Mojca Kosi, Gimnazija Vič

Ni črno ali belo – sivo je!

   
11:15–12:45

8. sekcija: Mladostniki s posebnimi potrebami (učilnica 204)

Moderatorki:

Anita Janežič (SLO), Srednja šola tehniških strok Šiška

Demara Brake Ivanič (ZDA)

11:15–11:30

Marta Slokan, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

“Kaj je stabo!?” – Težavni mladostniki ali mladostniki s težavami

11:30–11:45

Polonca Sedej, OŠ Žiri

Učinkovita integracija gluhih in naglušnih otrok v osnovno šolo

11:45–12:00

Terezija Juvan, Osnovna šola Jurija Vege Moravče

Učencem z učnimi težavami pri matematiki v osnovni šoli prilagojeno izvajanje pouka

12:00–12:15

Polona Maček, OŠ Ivana Groharja

Se zavedamo našega vpliva?

12:15–12:30

Katarina Lovšin, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Pomoč dijakom z avtističnimi motnjami pri pouku v srednji šoli in domu Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

12:30–12:45

Matej Jančič, OŠ Vodice

Motiviranje učenca z Aspergerjevim sindromom pri pouku angleščine

   
12:45–13:00 Zaključek prireditve (prostor 031)
  Darinka Martinčič Zalokar, ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška
   
13:00–13:30 Prevzem potrdil in druženje v avli šole